PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE LINDJA, ZHVILLIMI DHE VEPRIMTARIA

VITI 1990 – FILLET E SISTEMIT SHUMËPARTIAK

Rrënia e komunizmit dhe fillimi i proceseve të reja politike, që nisën nga viti 1990 e këndej, u pritën me entuziazëm edhe nga shqiptarët e Maqedonisë. Shpresohej se në rrethanat e reja të demokracisë parlamentare interesat kombëtare shqiptare do të marrin të mbarën dhe se shqiptarët do të zënë vendin e merituar në shoqëri.

Viti 1990 ishte shpresë e madhe. Në këtë vit, në Maqedoni u formuan shumë parti politike, ndër to edhe ato shqiptare. Partitë e para të shqiptarëve ishin: Partia për Prosperitet Demokratik 1 dhe Partia Demokratike Popullore.

Partia për Prosperitetit Demokratik ishte partia e parë shqiptare, e cila u regjistrua nga Sekretariati i Punëve të Brendshme, në Tetovë. Në këtë parti aderoi pjesa më e madhe e shqiptarëve, që dëshironin të merren me çështjet politiko-shoqërore të kohës. Por, kjo eufori bëri që në këtë subjekt politik të hyjnë grupe me bindje të ndryshme politike. Njohësit e rrethanave të asaj kohe mund të dallonin qartë tre grupe:

- grupin e parë e përbënin elementet që braktisën Lidhjen e Komunistëve të Jugosllavisë, të cilët në rrethana të reja pluraliste kërkonin strehim në ndonjë subjekt të ri politik. Këta ishin të ashtuquajturit “Titistë”, që i kishin shërbyer atij sistemi;

- grupin tjetër e përbënin intelektualët e rinj, me vizione të reja për proceset shoqërore dhe interesat nacionale, pa ngarkesa nga ish-LKJ; dhe

- grupin e tretë e përbënin ish-të burgosurit politikë, anti-Titistë ose siç i quanin në atë kohë, marksistë-leninistë apo enveristë.

Të gjithë grupet me vizione të ndryshme shiheshin me dyshim nga njëra-tjetra. Por, këto dallime në fillim u amortizuan përmes mekanizmave strukturalë të partisë. Me kalimin e kohës, erdhën në shprehje voluntarizmat dhe interesa të caktuar të grupeve politike, të cilat e dëmtuan rëndë strukturën monolite të partisë më të madhe të shqiptarëve të Maqedonisë.

EMBLEMA E PPD

EMBLEMA E PDP1 Reshenie – Politiçkata partia “Partija za Demokkratski Prosperitet vo Makedonija” so sedishte vo Tetovo i podraçje na dejnost vo Tetovo, Socijalistiçka Republika Makedonija i Socijalistiçka Federativna Republika Jugosllavija, od 25. 05, 1990 g. se zapishuva vo registarot na opshtestvenite organizacii i zdruzhenija na gragjani pod reden broj 337... br. 1535/1, 25.5. 1990, Tetovo.