PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE LINDJA, ZHVILLIMI DHE VEPRIMTARIA

P A R A T H Ë N I E

Libri që keni në dorë synon të pasqyrojë zhvillimet politiko-shoqërore në Ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, në veçanti veprimtarinë e Partisë Demokratike Shqiptare. Duke qenë pjesëmarrës aktiv dhe i drejtpërdrejtë i zhvillimeve politike që kanë ndodhur, jam përpjekur të trajtoj një varg analizash rreth çështjeve të ndryshme, të karakterit politik.

Dalja në dritë e këtij libri ka tre qëllime kryesore:

1. Të pasqyrojë ngjarjet politike të kohës, duke përfshirë raportet brenda faktorit politik shqiptar dhe raportet politike shqiptaro-maqedonase, që nga momenti i përpjekjes për formimin e shtetit të pavarur të Maqedonisë;

2. Të nxisë kritikën e mirëfilltë intelektuale brenda klasës politike shqiptare, për çështjet politike të kohës, me qëllim të unifikimit të premisave fundamentale të politikës shqiptare në IRJM, ku mbi të gjitha do të vijë në shprehje interesi kombëtar dhe ;

3. Të pasqyrojë veprimtarinë e Partisë Demokratike Shqiptare, në kontekst të zhvillimeve politike të kohës, faktografinë për avansimin e pozitës së shqiptarëve në sistem dhe rolin historik të saj në kohën e “Krizës së Kosovës”.

Në këtë libër është analizuar edhe periudha e kryengritjes së armatosur shqiptare të vitit 2001, si dhe zhvillimet e kombinuara politiko-diplomatike dhe ushtarake të faktorit shqiptar, duke e përmbyllur atë me marrëveshjen shqiptaro-maqedonase në Ohër.

Jam i vetëdijshëm se mund të ketë edhe mjaft ngjarje të rëndësishme pa u përmendur, të cilat mund të plotësohen në periudhën e ardhshme. Megjithatë, dalja në dritë e këtij libri është një përpjekje dhe nxitje për shkrime të temave të këtilla, të cilat do ta pasuronin kritikën intelektuale shqiptare për çështjet politike.

Autori