PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE LINDJA, ZHVILLIMI DHE VEPRIMTARIA

KAPITULLI I PARË

HISTORIKU I MAQEDONISË
( MAQEDONIA NGA E KALUARA HISTORIKE E DERI NË KOHËN MË TË RE )