PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE LINDJA, ZHVILLIMI DHE VEPRIMTARIA

KAPITULLI I DYTË

MANDATI I PARË PARLAMENTAR – 1990-1994


Kjo periudhë përfshinë :

1. Fillet e sistemit shumëpartiak;
2. Zgjedhjet e para parlamentare;
3. Qeveria e ekspertëve;
4. Autonomia politike territoriale e shqiptarëve në IRJM;
5. Kongresi i Parë i Partisë për Prosperitet Demokratik;
6. Kundërthëniet brenda faktorit politik shqiptar;
7. Kongresi i ndarjes, i Partisë për Prosperitet Demokratik.