PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE LINDJA, ZHVILLIMI DHE VEPRIMTARIA

KAPITULLI I TRETË

MANDATI I DYTË PARLAMENTAR – 1994-1998

Kjo periudhë përfshinë :
1. Zgjedhjet e dyta parlamentare në IRJM;
2. Partia për Prosperitet Demokratik e Shqiptarëve – PPDSH;
3. Zgjedhjet vendore të v. 1996 dhe sukseset e PPDSH në rrafshin lokal;
4. Kongresi i Bashkimit;
5. Formimi i Partisë Demokratike Shqiptare;
6. Çka realizoi PPDSH ( PDSH ) në rrafshin e pushtetit lokal;
7. 9 korriku 1997.