PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE LINDJA, ZHVILLIMI DHE VEPRIMTARIA

P Ë R M B A J T J A

KAPITULLI I
HISTORIKU I MAQEDONISË
( MAQEDONIA NGA E KALUARA HISTORIKE E DERI NË KOHËN MË TË RE )
KAPITULLI II
MANDATI I PARË PARLAMENTAR – 1990-1994

1. Fillimet e sistemit shumëpartiak
2. Zgjedhjet e para parlamentare
3. Qeveria e ekspertëve
4. Autonomia politike territoriale e shqiptarëve në IRJM
5. Kongresi i Parë i Partisë për Prosperitet Demokratik
6. Kundërthëniet brenda faktorit politik shqiptar
7. Kongresi i ndarjes së Partisë për Prosperitet Demokratik

KAPITULLI III
MANDATI I DYTË PARLAMENTAR – 1994-1998

1. Zgjedhjet e Dyta parlamentare në IRJM
2. Partia për Prosperitet Demokratik e Shqiptarëve – PPDSH
3. Zgjedhjet komunale të v. 1996 dhe sukseset e PPDSH në rrafshin lokal
4. Kongresi i Bashkimit
5. Formimi i Partisë Demokratike Shqiptare
6. Çka realizoi PPDSH ( PDSH ) në rrafshin e pushtetit lokal
7. 9 korriku 1997

KAPITULLI IV
MANDATI I TRETË PARLAMENTAR-1998-2002
1. Zgjedhjet e treta parlamentare
2. Qeveria PDSH-VMRO-AD. Lufta e Kosovës dhe roli i PDSH
3. Rezultatet e pjesëmarrjes së PDSH-së në pushtetin qendror
4. Kongresi i Dytë i Partisë Demokratike Shqiptare
5. Zgjedhjet presidenciale dhe komunale në IRJM
6. Kryengritja e armatosur shqiptare e vitit 2001 dhe arritja e paqes në IRJM

PERFUNDIME
PERMBAJTJA


ZEQIRJA REXHEPI

PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE


LINDJA, ZHVILLIMI DHE VEPRIMTARIATetovë 2004
Recensentë : Dr. Zamir Dika
Dr. Fejzulla Shabani


Lektor: Zejnepe Alili - Rexhepi